Make your own free website on Tripod.com
 
Gouden Eeuw

 

Index

Index  
Inleiding    
Deelvraag 1

Deelvraag 2

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Deelvraag 6

Deelvraag 7

Conclusie
Logboek
 
 

Hoe ging het in Nederland voor de Gouden Eeuw?

 

Het werd nu steeds belangrijker om hulp van buitenaf erbij te halen. Het meest voor de hand liggend was de protestantse koningin van Engeland: Elizabeth I. Ze voerde echter een zeer voorzichtig buitenlands beleid. Ze wilde vooral geen oorlog met Spanje, omdat ze bang was dan alleen te staan tegenover Frankrijk en Spanje. En Engeland was als bondgenoot daardoor uitgesloten. Frankrijk had zelf al genoeg oorlogen tussen katholieken en protestanten om zich ook nog eens met anderen te gaan bemoeien. Dus de Nederlanden stonden er helemaal alleen voor.

De situatie draaide opeens helemaal om in het voordeel van de opstandelingen, doordat voor de 2de maal bankroet was en geen lonen kon betalen. Toen in 1576 ook Requesens overleed waren de Spaanse troepen helemaal ontreddert. Ze verlieten massaal hun zwaar bevochten gebieden en trokken naar het rijke Brabant, waar ze hun achterstallig loon bij elkaar wilden stelen. Door deze plotselinge veranderingen en nieuwe vijand (plunderende Spaanse troepen) besloot Brabant opnieuw de Staten Generaal bij elkaar te roepen. Dit gebeurde in Gent in 1577. Hier werd afgesproken wat later bekend zou staan als de “Pacificatie van Gent”. In deze pacificatie werd afgesproken dat alle gewesten samen zouden werken tegen de Spanjaarden en dat de houding tegenover de buitenlandse politiek gezamenlijk d.m.v de Staten Generaal beslist zou worden. Verder was het vrij om voor het geloof te kiezen dat je wilde.

Een oplossing lag bij Don Juan van Oostenrijk, als de Staten Generaal hem ertoe zouden kunnen zetten dat hij landvoogd zou willen worden en daarbij ook nog de Pacificatie van Gent zou ondertekenen, hadden de Nederlanden een “legale” landvoogd. En zo gebeurde het ook. Don Juan werd in naam landvoogd van de Nederlanden, terwijl in werkelijkheid de Staten Generaal aan de macht bleven. Het was verder nog extra legitiem, omdat Don Juan een zoon van Karel V en dus een broer van Filips II was. Filips II was niet in staat om tegen deze situatie iets te doen en ondertekende dus de Pacificatie van Gent, waarmee de Unie van Brussel geboren was.

Binnen korte tijd was Don Juan weer de Nederlanden gezet. Deze kwam met een groot leger terug samen, met de zoon van Margaritha van Parma, Alexander Farnese. Dezelfde maand werd al een grote overwinning op de Staten Generaal gehaald bij Gemblours. Deze overwinning legde de basis voor een komende aanval op de Nederlanden. Ook kwamen nu de zwakke kanten van de Unie van Brussel aan het licht: er was nog steeds geen gevoel van saamhorigheid tussen de verschillende gewesten. Op het moment dat gevaar dreigt is het nog steeds ieder gewest voor zichzelf. Zo ook in 1578 toen er een vernieuwd offensief van Don Juan was richting Brabant, en geen van de gewest hulp gaf. Verder waren in Gent radicaal calvinisten aan de macht gekomen die met hun eigen leger Vlaanderen gingen veroveren.

In 1579 richten de gewesten Arthesie en Henegouwen hun eigen unie op: de Unie van Atrecht. Deze unie sloot al snel vrede met Filips II en was daarmee officieel Katholiek geworden. Ook hun politieke agenda was in grote lijnen gelijk met die van Filips II. In datzelfde jaar ontstond ook de Unie van Utrecht. Deze unie bestond grotendeels uit de opstandige (protestantse) provincies; Holland, Zeeland, Friesland, Utrecht en Gelderland. Verder deden ook de meeste steden uit Brabant en Vlaanderen met deze unie mee. Er waren nu dus verschillende gebieden:

- De Koningsgetrouwen: Luxemburg, Namen en Limburg. Deze gewesten waren in de macht van Don Juan en dus pro – Filips II.

- Unie van Atrecht: Arthesie en Henegouwen. Deze 2 gewesten hadden vrede gesloten met Filips II en waren Katholiek.

- Unie van Utrecht: Holland, Zeeland, Friesland, Utrecht, Gelderland en vele steden uit Brabant en Vlaanderen, ze waren protestants.

- Enkele neutrale steden uit Brabant en Vlaanderen die helemaal niets ondertekent hadden.

Deze Unie van Utrecht zou later nog uitgebreid worden met Groningen en Overijssel en dan zou het De Republiek genoemd worden. Mijn profielwerkstuk gaat over de Gouden Eeuw van deze Republiek.

 

terug naar begin