Make your own free website on Tripod.com
 
Gouden Eeuw

 

Index

Index  
Inleiding    
Deelvraag 1

Deelvraag 2

Wat is de internationale positie die Nederland heeft overgehouden na de Gouden Eeuw ?

 

 

De Gouden Eeuw is dus van heel grote betekenis geweest voor de Nederlandse geschiedenis. Dit tijdperk begon dus in de 17e eeuw. Het besloeg de hele eeuw ongeveer, maar het is heel moeilijk aan te wijzen wanneer het precies is begonnen, er is geen precies jaartal aan te wijzen. Maar de meeste historici zeggen dat dit tijdperk rond 1600 is begonnen. En dat is het meest aannemelijk.


Als de VOC niet was opgericht dan was het voor Nederland misschien heel anders gelopen. Dan was er waarschijnlijk geen Gouden Eeuw geweest. Het had er wellicht minder rooskleurig uitgezien voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar dit is dus niet het geval geweest.
Door de zeer succesvolle handel van de VOC kwam de Republiek tot grote bloei. En doordat Holland zich ontwikkelde van een nietszeggend land tot een belangrijke schakel in de internationale handel kreeg men steeds meer welvaart. En daardoor steeg de levensstandaard van de mensen en kregen ze een iets beter leven. Dus het was een zeer belangrijke periode in de vaderlandse geschiedenis.

Deze eeuw heeft het verdere verloop van de Nederlandse geschiedenis in grote lijnen bepaald. Nadat deze periode was afgelopen brak er een tijd van grote weelde aan. En vandaag de dag is dat ook nog steeds te merken in Nederland. Het is een welvarend land geworden en de levensstandaard van de burgers tegenwoordig is heel hoog.

 

 
 

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Deelvraag 6

Conclusie

Logboek