Make your own free website on Tripod.com
 
Gouden Eeuw

 

Index

Index  
Inleiding    
Deelvraag 1

Deelvraag 2

Inleiding

 

 

Ik heb voor mijn profielwerkstuk het volgende onderwerp gekozen: De Gouden Eeuw. Dit onderwerp leek me redelijk interessant omdat je vaak iets hoort of leest met betrekking tot de Gouden Eeuw terwijl ik nooit precies wist waar het nu over ging. Ook kan ik in alle eerlijkheid toegeven dat ik liever geen heel moeilijk onderwerp wilde en over de Gouden Eeuw was veel informatie te vinden.

 

De hoofdvraag van dit profielwerkstuk is:

Wat is de invloed van de Gouden Eeuw op de verdere loop van de Nederlandse geschiedenis ?

De deelvragen waarmee ik deze hoofdvraag op hoop te lossen zijn:

1:Hoe ging het in Nederland voor de Gouden Eeuw ?

2:Door welke factoren is de Gouden Eeuw gestart ?

3:Wat is de invloed van de Gouden Eeuw op de kunst en de wetenschap ?

4:Hoe ging het in Nederland op economisch en politiek niveau tijdens de Gouden Eeuw ?

5:Wat luidde het einde in van de Gouden Eeuw in Nederland ?

6:Wat is de internationale positie die Nederland heeft overgehouden na de Gouden Eeuw ?

 

Voor het maken van dit profielwerkstuk heb ik het volgende schema gemaakt: 

Week

Taak

Uren

>40

Probleemstelling uitwerken

5

41

Bibliotheken bezoeken

6

42

Internet afzoeken

8

43

Internet afzoeken

8

44

Afbeeldingen zoeken

5

45

Video materiaal zoeken

5

46

Informatie Rangschikken

10

47

Informatie Rangschikken

10

48

Probleemstelling bijwerken

3

49

Kladversie uittypen

7

50

Kladversie uittypen

7

51

Kladversie afhebben

7

52

Uittypen nette versie

3

53

Het maken van de website

3

1

Laatste aanpassingen maken

2

2

Inleveren Profielwerkstuk

87

 

 
 

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Deelvraag 6

Conclusie

Logboek