Make your own free website on Tripod.com
 
Gouden Eeuw

 

Index

Index  
Inleiding    
Deelvraag 1

Deelvraag 2

Conclusie

 

 

De conclusie die ik aan de hand van de verschillende deelvragen heb kunnen maken om de hoofdvraag: Wat is de invloed van de Gouden Eeuw op de verdere loop van de Nederlandse geschiedenis ?

Nederland heeft zich de Gouden Eeuw zelf ingeworpen. Zo vanaf 1550 / 1600 hebben we volledig kunnen profiteren van het feit dat de andere "grootmachten" binnenlandse problemen hadden (bevolkingsgroei, christelijke afzetting) Hier is de Republiek toentertijd erg rijk van geworden en mede dankzij het nu aanwezige geld zijn er nog meer uitvindingen gedaan die de welvaart nog meer bevordert hebben. Vanaf het moment dat de oorzaken die de Gouden Eeuw van de Republiek hebben doen ontstaan langzamerhand wegvielen, en toen ook diezelfde landen waar eerst nog veel winst te behalen viel met de handel, hun binnenlandse markt gingen beschermen door middel van o.a. invoerquotes, ging het al een stuk slechter in de Republiek. Zeker toen de Republiek vanaf 1652 in diverse oorlogen verstrikt raakte en die landen hun economie compleet voor de Republiek afsloten ging het slecht. Het "rampjaar" was 1672 toen een belangrijk staatsman (Johan de Witt) dood ging en de Republiek ook in oorlog raakte met Engeland, Frankrijk en delen van Duitsland. Een groot gedeelte was veroverd en alleen het gewest Holland heeft het achter de waterlinie uit weten te houden. Het is wonderbaarlijk te zien dat dit laatste de economie van de Republiek niet definitief afgemaakt heeft. Vanaf ongeveer 1695 / 1700 ging het langzamerhand weer wat beter met de economie van de Republiek. Ze was niet meer leider in de wereldeconomie, toch ging het best aardig, al zou het niveau van de economie nooit boven het niveau van rond 1650 komen.

 

 
 

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Deelvraag 6

Conclusie

Logboek